Välkommen till Björka Trädgård!

Välkommen till Björka Trädgård!

PLANTERINGSRÅD

PlanteringsrådPosted by Björka Trädgård Tue, January 05, 2010 17:01:42

Allmänna planteringsråd

Börja alltid med att göra i ordning en planteringsgrop. Planteringsgropen ska vara minst dubbel så stor som rotklumpen och jorden ska vara genomarbetad, uppluckrad och väldränerad. Det kan vara lämpligt att förbättra jorden i planteringsgropen genom att blanda ner t.ex. torvmull. Om det är lerjord kan det vara bra att blanda ner en del sand eller grus, och ibland även barkmull, för att göra jorden lite lättare.

Klipp bort skadade och onödigt långa rötter på barrotade växter, så förbättras rotsystemets tillväxt.

Ge växten en rejäl rotblöta, det gäller fortsättningsvis också. Vattna hellre rikligt mer sällan än att du småvattnar varje dag!

Efter planteringen kan det vara bra att lägga på jord skålformigt runtom plantan så att vattnet inte rinner iväg vid bevattning.